Algemene voorwaarden & Privacy

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Studio Lambrechtsen.

Bestellen & Betalen
Met het plaatsen van een bestelling en het aanklikken van de knop ‘Koop nu’ gaat de klant met Studio Lambrechtsen een betaalverplichting aan.

Verzending & Levering
Na ontvangst van je bestelling verzendt Studio Lambrechtsen deze altijd binnen 5 werkdagen, maar vaak al binnen 48 uur.

Bedenktijd, Herroeping & Retourneren
Indien de bestelling niet aan je wensen voldoet, dan kun je, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen ruilen of retour zenden. Neem z.s.m. contact op met Studio Lambrechtsen via e-mail of het contactformulier. Je ontvangt instructies voor de retourzending per mail.
Als deze instructies in acht worden genomen en het artikel verkeert in goede, originele staat, dan wordt de aankoopwaarde binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending teruggeboekt. Kosten voor de retourzending zelf zijn voor de klant.

Studio Lambrechtsen behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te compenseren wanneer het artikel ten gevolge van de retourzending is beschadigd. Studio Lambrechtsen behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd.

Uitsluiting van herroeping
Persoonlijke illustraties, zoals de Memory Walls, Interieur illustraties en de zgn. Mini’s zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Klachten & Conformiteit
Heb je een klacht over een artikel gekocht bij Studio Lambrechtsen? Dien deze in per mail. Graag voorzien van een duidelijke omschrijving en beeldmateriaal. Binnen een termijn van 5 werkdagen wordt contact met je opgenomen over de klacht. In overleg wordt bepaald wat, ook gezien de conformiteit, redelijk en wenselijk is.

Annuleren 
Een (deel van een) bestelling kan zonder opgaaf van reden geannuleerd worden na betaling en voordat verzending plaats vindt. Het aankoopbedrag wordt minus de administratie- en transactiekosten (€ 2,50) binnen 5 dagen terugbetaald.

Overmacht
Studio Lambrechtsen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan bedrijfsstoringen bij Studio Lambrechtsen en transportstagnatie.

Privacy
Studio Lambrechtsen geeft geen persoonsgegevens van klanten aan derden door. Zij gebruikt klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.

Intellectueel eigendom
Alle ontwerpen zijn van de hand van Martine Lambrechtsen voor Studio Lambrechtsen. Zij behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tekst- en beeldmateriaal van deze site mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke toestemming van Studio Lambrechtsen.